logo

e-ticaret paketleri

SGK ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

SGK ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE

 Bilindiği üzere SGK Başkanı Emin ZARARSIZ döneminde, görevde yükselme yönetmeliği değiştirilmiş, değiştirilen yönetmelik keyfi şekilde uygulanmış, kurum çalışanları arasında ayrım yapılarak önce il müdür yardımcısı kadrolarına daha sonra da merkez müdürlüklerine atamalar gerçekleştirilmiştir. Sendikamızın konuya ilişkin uyarıları ve çözüm önerileri dönemin yöneticilerince duymazlıktan gelinmiş, yasaları arkadan dolanmak ve hukuka karşı hile yapmak maharet sayılarak, haksız ve keyfi uygulamalarla çalışma barışı ortadan kaldırılmıştır. Gelinen noktada, SGK Başkanlığına atanan Sayın Fatih ACAR’ın açmış olduğu beyaz sayfayı yine aynı zihniyetin kirletme çabası içinde olduğunu görmekteyiz. Yönetim Kuruluna taslak halinde sunulan ve halihazırda daha yürürlüğe girmemiş bir yönetmelik ile içeriğinin dışarı sızdırılması ve bir sendikaya servis edilerek; yönetmelik taslağının, hazırlanmasında hiç emeği ve dahli olamayanlar tarafından kullanılmasına emeği geçenlere yapılan büyük saygısızlık ve haksızlıktır. Kaldı ki bu taslak malum sendikanın başarısı olmayıp, sendikaların görüş ve önerileri, kurumun ihtiyaçları ve yargı karaları doğrultusunda şekillenmiştir. Bu emek hırsızları şimdi de aynı aymazlıkla SGK Yönetim Kurulunda görüşülen ve henüz uygulamaya dahi sokulmamış, belki de şimdilik mahrem olan, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezlerini kullanmak istemektedir. Başta SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR olmak üzere, aklıselim Yönetim Kurulu Üyelerini uyarıyoruz. SGK’nın beyaz sayfasını koruyunuz. Kirlenmesine müsaade etmeyiniz. Malum sendikanın SGK çalışanlarını yanıltmasına umut ve hayalleri ile oynamasına müsaade etmeyiniz SGK Merkez Müdürlükleri için bu güne kadar yapılan gayri hukuki iş ve işlemleri Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri içinde uygulanmasına müsaade etmeyin. Bildiğiniz üzere, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri, 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGK Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer almıştır. Buna göre Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile İstanbul’da iki olmak üzere, her ilde bir Müdürlük kurulacaktır. Açılan bu Müdürlüklerin merkez müdür ve müdür yardımcılarının atanması sınava tabi olup, yeni yönetmeliğe de bu şekilde dercedilecektir. Sosyal Güvenlik Merkezi ‘Müdür’ ve ‘Müdür Yardımcısı’ kadroları vekaleten ve görevlendirilmelerle doldurulmuştur. Bilindiği gibi bu uygulama çalışanlar arasında huzursuzluğa ve ayrımcılığa neden olmuştur. Yeni yönetim geçmişin bu kötü uygulamalarından gerekli dersleri çıkarmalı, çalışanlar arasında barışın tesisi ve adaletin sağlanması için, SGM Müdürlükleri için bir an önce sınav açılmalıdır. SGK’da bozulan çalışma barışının yeniden sağlanması ile personelin moral ve motivasyonla çalışmasının yolu budur. Bilgilerinize

2203 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ