logo

e-ticaret paketleri

Okulların hizmet puanları yayınlanmalıdır

Okulların hizmet puanları yayınlanmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 10.04.2014 tarih ve 1481807 sayılı yazıları ile 6287 sayılı kanun çerçevesinde eğitim kurumlarının yeniden yapılanması ile ortaöğretim kurumlarında kurum türlerinin belirlenmesi de dikkate alındığından mevcut eğitim kurumların hizmet alanlarının yeniden belirlenmesini istemiştir.

Gönderilen yazıda, bilgi giriş yetkisi verilenler 14-25 Nisan tarihleri arasında bilgi güncellemesi yapmışlar ve mülkü amir onayı ile Milli Eğitim Bakanlığına bildirmişlerdir.

Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün açıkladığı takvime göre İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler; 12-16 Mayıs 2014 tarihinde başvurular alınarak 20-21 Mayıs 2014 tarihinde de atamalar sonuçlandırılacaktır.(Ataması yapılanların ilişikleri dönem bitiminden itibaren kesilecektir.)

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerde okulların hizmet puanlarının pek bir önemi bulunmamaktadır.

Okulların hizmet puanı, Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler ile İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeye başvuracak öğretmenler için önem arz etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün açıkladığı takvime göre de İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler; 16-20 Haziran 2014 tarihinde başvurular alınarak yapılacak 24-26 Haziran 2014 tarihinde de atamalar sonuçlandırılacak.

Fakat bu işlemler başlatılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 10.04.2014 tarih ve 1481807 sayılı yazıları ile belirlenen okulların hizmet puanları acilen Mayıs ayı içinde ek Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmeli ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler döneminde bu yeni puanlar kullanılmalıdır.

Çünkü bu yıl İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerde Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerde yer değiştireceklerdir.

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi şu şekildedir:

“(1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;

a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl

çalışmakla yükümlüdürler.”

Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü gereğince, 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsüdür.

Eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağı Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi” başlıklı 49. maddesi 3. fıkrasındaki “Eğitim ve öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile eğitim kurumlarının yer aldığı yerleşim yerlerinin idari bağlılıklarının değiştirilmesi ve benzeri nedenlerden dolayı hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağına ilişkin düzenlemeler, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda Aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanarak Ocak ayında yürürlüğe konulur.” hükümlerine göre belirlenir.

Hizmet alanları ve hizmet puanları ise Yönetmeliğin “Hizmet alanları ve hizmet puanı” başlıklı 47. maddesi 8. fıkrasındaki; “Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu Yönetmelik eki EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilir. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer verilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.” hükümlerine göre belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 10.04.2014 tarih ve 1481807 sayılı yazıları ile 6287 sayılı kanun çerçevesinde eğitim kurumlarının yeniden yapılanması ile ortaöğretim kurumlarında kurum türlerinin belirlenmesi de dikkate alındığından mevcut eğitim kurumların hizmet alanlarının yeniden belirlenmesini istediğine göre belirlenen bu hizmet alanları ve hizmet puanları acilen Mayıs ayı içinde ek Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmeli ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler döneminde bu yeni puanlar kullanılmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

1624 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ